For Børn og Unge

Ungdomstiden er en turbulent tid. Den følelsesmæssige og sociale udvikling i retning af en fast identitetsdannelse kan være særlig vanskelig for unge i socialt udsatte positioner.
Der er desuden social ulighed i sundhed, og uligheden er stigende. Risikoen for misbrug og for at begå kriminalitet er også større for socialt udsatte unge. Samtidig er ungdomstiden den tid, hvor drømme om fremtiden begynder at tage konkret form og blive realiseret.

Det er væsentligt for børn og unges udvikling og trivsel at have sociale relationer til andre børn, og betydningen stiger med alderen. Stærke sociale netværk har nemlig afgørende betydning, når unge skal begive sig ud i en selvstændig tilværelse. Derfor er det vigtigt for børn og unge at opleve at være inkluderet som et betydningsfuldt og aktivt medlem af det nære miljø, hvor barnet opholder sig i dagligdagen. Men mange børn og unge i socialt udsatte positioner, har svage netværk og oplever at være ensomme.

Haderslev kommune har derfor forsøgt at indsamle den relevante information, som kan bidrage til, at de unge har den nødvendige viden, for at kunne skabe sig et godt ungdomsliv.