Digital trivsel

De digitale medier er gennem årene blevet en hovedingrediens i børn og unges hverdag. Således bliver spørgsmålet om deres digitale trivsel og sikkerhed derfor også sværere og sværere at komme udenom. Det er en dimension af børne- og ungdomslivet, som forældre, lærere og pædagoger står over for hver dag.

Vi har derfor indsamlet materiale fra Digital Superkarma, som er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler. Digital Superkarma er et undervisningsmateriale om digital dannelse og trivsel på de sociale medier, målrettet udskolingen. Det består af trivselsmålinger, elevtekster og øvelser, et etisk kodeks, udarbejdelse af klassens egne online trivselsregler samt en gruppeøvelse, hvor I kan øve jer på at bruge det etiske kodeks og klassens online trivselsregler.