Misbrugsbehandling

Læs om:
Misbrugsbehandling i Haderslev kommune til unge mellem 13-19 år
Unges stofmisbrug –behandlingsgaranti


 

Misbrugsbehandling i Haderslev kommune til unge mellem 13-18 år

I Haderslev kommune har vi et særligt tilbud til unge mellem 13-18, som har et problematisk forbrug af rudmidler. Tilbudet henvender sig både til unge, som har et problematisk forbrug af rudmidler og ønsker en forandring, samt til unge som har eller har haft et misbrug, og har behov for motivation og støtte til at fastholde et stoffrit liv.

Du kan også henvende dig som forældre, pårørende eller som professionel.

Hvem kan du ringe til?
Familiehuset på mobil 2026 7963

Hvilken hjælp kan du få?

  • Råd og vejledning – uanset om du er ung eller er pårørende
    • Op til 5 anonyme samtaler i vores rådgivning
    • Tilbud om deltagelse i et gruppeforløb med andre unge, som kæmper med lignende problemer som dig
    • Tilbud til forældre til den unge som er i gruppeforløb om deltagelse i forældregruppe

Hvor foregår det?

Begge dele foregår i vores lokaler på Christianfeldvej 14 i Haderslev.

Unges stofmisbrug -behandlingsgaranti

Kommunen skal sørge for et behandlingstilbud senest 14 dage efter, at en ung under 18 år med stofmisbrug eller den unges forældre har henvendt sig til kommunen.

Hvis en ung under 18 år har et misbrug af stoffer, der medfører alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer for den unge, skal kommunen sørge for et behandlingstilbud senest 14 dage efter den unges eller forældrenes henvendelse.

De adfærdsmæssige problemer skal have en karakter, som gør at den unge ikke kan fungere i sin hverdag – i familien, på uddannelsen eller arbejdet. Der er her tale om unge med sociale, fysiske og/eller psykiske skader som er forårsaget af stofmisbruget.

Den sociale behandlingsgaranti træder i kraft for unge, hvor stofmisbruget har udviklet sig på en måde, så den unge har svært ved at modtage den almindelige støtte efter reglerne i servicelovens kapitel 11, før der er sat en behandling i gang i forhold til deres stofmisbrugsproblemer.

Denne behandlingsgaranti er en ventetidsgaranti og indebærer ikke, at der skal iværksættes nogen bestemt behandling. Ved iværksættelse af behandling er det vigtigt at være opmærksom på om eksisterende tilbud til unge under 18 år har tilstrækkelig grad af faglig viden om stofmisbrugsbehandling.

Man bør også være opmærksom på, at de traditionelle behandlingstilbud til over 18-årige med stofmisbrug ikke altid matcher de behov, som unge under 18 år har. Tilbud til over 18-årige opleves ofte ikke attraktive for under 18-årige, da de ikke ser sig selv som stofmisbrugere og ikke vil sættes i bås med voksne med stofmisbrug.

Kommuner, der ikke har den nødvendige ekspertise i forhold til udredning af unge med svære stofmisbrugsproblemer, kan søge rådgivning hos VISO, Danmarks nationale videns- og specialrådgivningsinstitution.

Kommunen kan tilbyde behandlingen enten på egen kommunal institution eller en institution, som den benytter i samarbejde med andre kommuner/regioner eller private behandlingsinstitutioner. Godkendte behandlingstilbud er registreret i Tilbudsportalen.

Forældrene skal give samtykke til iværksættelse af et behandlingstilbud. Der er også krav om samtykke fra unge, når denne er fyldt 15 år.

Hvis en sagsbehandler antager, at en ung har behov for særlig støtte, fx på grund af misbrugsproblemer, skal kommunen iværksætte en § 50 undersøgelse – en børnefaglig undersøgelse. En § 50-undersøgelse skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, hvis den unge er fyldt 15 år.

Læs mere: https://www.haderslev.dk/borger/sundhed-og-helbred/alkohol—og-stofproblemer/stofmisbrug