Trivsel og kommunikation

Begrebet trivsel bliver anvendt i forskellige kontekster for eksempel: Skoletrivsel, social trivsel og psykisk trivsel. Et forsøg på en definition på trivsel, der indfanger det individuelle og sociale i oplevelsen af trivsel, kunne formuleres således: At trives er at have det godt med sig selv og andre.

De unges oplevelse af trivsel varierer på tværs af forskellige rum, således at trivslen kan være relativt høj i skolen, men lav i fritiden – eller omvendt. Denne opfattelse af trivsel lægger fint op til det arbejde, der foregår på uddannelserne. Her har de sociale og faglige aktiviteter ofte et dobbelt formål, nemlig at fremme den sociale trivsel og læring og samtidig skabe grundlag for den faglige læring.

Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen. Det viser en undersøgelse, som Børnerådet har gennemført blandt 1.914 udskolingselever i Roskilde Kommune.

For langt størstedelen af børnene i undersøgelsen er god trivsel i klassen vigtig, for at de kan lære noget. Undersøgelsen viser, at børn, der oplever skolen som lærerig, også i højere grad oplever at have flere venner, og at det er rart at gå i skole.

Børnenes oplevelse af at social trivsel og læring går hånd i hånd. Den generelle trivsel er derfor vigtig, når det omhandler andre aspekter i livet.

Særligt til forældre

http://www.sexogsamfund.dk/sex-samfund/vores-arbejde/foraeldre.aspx forældreside er der samlet information om emner, som forældre ofte spørger om. Overskrifterne kan ses nedenfor:

Tal med dit barn om livet på sociale medier: Ved du, hvad dit barn laver på Snapchat eller Instagram? Stiller du spørgsmålet ‘Hvad sker der på Snapchat i øjeblikket’ lige så ofte som spørgsmålet ‘Hvad har du lavet i klubben i dag?’

Destination Trivsel: Ensomhed, måden vi taler til hinanden på, mobning og oplevelsen af at stikke ud og være for anderledes har stor betydning for børn og unges trivsel. Få inspiration til at fremme dit barns trivsel med vores tre film om ensomhed, hårdt sprog og sociale medier.

Tal med dit barn om krop, følelser og grænser: Find inspiration til, hvad du kan tale med dit barn om på de forskellige alderstrin, hvordan I kan tale om ‘pinlige’ ting på en rar måde, og hvorfor det er vigtigt at tale om følelser, krop og grænser. Som forældre spiller du en vigtig rolle.

Seksualundervisning: Seksualundervisning skal styrke børn og unges evner til at træffe gode valg i deres liv i forhold til sundhed. Men god seksualundervisning vil også bidrage til at styrke børn og unges trivsel og forebygge mobning.

Børn og seksualitet: Seksualiteten er en naturlig del af menneskets udvikling gennem hele livet. Men børns seksualitet er ikke det samme som voksnes seksualitet. Og det lille barns seksualitet er forskellig fra seksualiteten hos barnet i puberteten og hos teenageren.

Børn, unge og pornografi: Der er let adgang til porno på nettet, og pornografiens billeder benyttes i reklamer og musikvideoer. Det er vigtigt at klæde børn og unge på til et samfund med nem adgang til porno.

Ved mistanke om seksuelle overgreb: Du skal reagere, hvis du har en mistanke om, at dit barn har været udsat for et seksuelt overgreb fra en voksen eller andre børn eller unge. Eller hvis du er bekymret for, at dit barn udsætter andre for seksuelle grænseoverskridelser.