KREDSRÅDET

Kredsrådet

Kredsrådet er et ledelses- og samarbejdsforum for hele Syd- og Sønderjylland, som drøfter spørgsmål vedrørende politiets virksomhed og organisation. Her har borgmestrene udstrakt mulighed for at påvirke politiet, ligesom politiet har mulighed for at påvirke den kommunale indsats.

Deltagere

Politidirektøren for Syd- og Sønderjylland samt alle borgmestre og kommunaldirektører i politikredsen.