IKI

IKI (Individorienteret Kriminalpræventiv Indsats)

IKI er et lille mødeforum, som drøfter konkrete sager med navngivne unge, som har udvist bekymrende og/eller kriminel adfærd i den forgangne uge. IKI vil i den forbindelse aftale, om der skal gøres noget i sagen, hvem der skal gøre det, og sikre, at de rette personer i kommunen bliver involveret. Deltagerne udveksler konkrete oplysninger om de unge med hjemmel i Retsplejelovens bestemmelser.

Deltagere

SSP-konsulent, betjent fra Lokalpolitiet i Haderslev og repræsentant fra Familierådgivningen.

Møder

Ugentligt.