LOKALRÅD +

Lokalråd +

Lokalråd + (plus) iværksætter typisk de opgaver, som Lokalrådet ønsker at få udført. Det kan være koordinering af kriminalpræventive indsatser, udarbejdelse af forebyggelsesstrategier eller konkrete tiltag. Dog altid på et generelt plan og ikke i forhold til den enkelte unge.

Deltagere

Sektionsleder i Lokalpolitiet (formand), distriktschef (næstformand), to betjente fra Lokalpolitiet i Haderslev, SSP-konsulent og afdelingslederen i Familierådgivningen. Derudover kan andre parter deltage i de møder, hvor det er relevant, herunder fx Rådgivningscentret, Kriminalforsorgen, Jobcentret, idrætsforeninger, Natteravne, boligforeninger osv.

Møder

8-10 møder årligt efter behov.

Møderne kan være dagsordenforberedende til Lokalrådet.