LOKALRÅDET

Lokalrådet

Lokalrådets opgave er at skabe sammenhæng mellem Kredsrådet på den ene side og SSP-samarbejdet, klubber, foreninger, borgergrupper m.fl. på den anden side. Lokalrådet kan desuden igangsætte forebyggende og tryghedsskabende aktiviteter.

Deltagere

Lederen af Lokalpolitiet i Haderslev (formand), direktøren for Børne og Familieservice (næstformand), repræsentanter fra Lokalpolitiet, Jobcenterchefen, SSP-konsulent og tre byrådspolitikere. Herudover deltager repræsentanter fra lokalsamfundet samt politiets øvrige eksperter efter behov, ligesom der kan inviteres eksterne deltagere ved særlige temadrøftelser o.l.

Møder

Minimum fire gange årligt