FORSIDE

Læs mere
VELKOMMEN TIL
UNG I HADERSLEV
Læs mere
SSP samarbejdet støtter den ungdomskriminalitetsforebyggende
indsats i dagligdagen for børn og unge
Læs mere
GOTI giver gode oplevelser, tryghed, omsorg og frirum,
hvor børn kan lege, få fred og ro, blive hørt og lyttet til

Hvad er Ungenetværket?

Ungenetværket i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. Ungenetværket er både tværfagligt og tværorganisatorisk. Det betyder, at netværket er forankret både i politi, kommune og lokalsamfund, og i de lærere og pædagoger, der omgås de unge til daglig.
Hensigten med netværket er at optimere den kriminalpræventive indsats. Det gør vi blandt andet ved at:

  • skabe sammenhæng i det kriminalitetsforebyggende arbejde.
  • bevare og udvikle gode samarbejdsrelationer.
  • sikre tværfaglig viden og give alle let adgang til den.

 

SSP

SSP-samarbejde – Skole, Socialforvaltning, Politi – er et kriminalitetsforebyggende samarbejde på kommunalt plan rettet mod børn og unge. Dette sker blandt andet ved at opbygge og vedligeholde lokale netværk af professionelle, som kan have indflydelse på dagligdagen for børn og unge. SSP samarbejdet har til formål at støtte den ungdomskriminalitetsforebyggende indsats indenfor de tre hovedområder: Den generelle forebyggende indsats, den specifikke indsats og den individorienterede indsats.

GOTI

GOTI har til formål at opbygge ressourcer hos udsatte børn og unge og deres familier. Arbejdet skal funderes på gensidig respekt og princippet om hjælp til selvhjælp. GOTI tilbyder børn i alderen 8-12 år at blive en del af et klubmiljø, hvor de igennem fællesskab og klubaktiviteter får oplevelsen af, at han/hun er god nok, og ikke er den eneste i hele verden, der har problemer. Dette sker igennem møde med ligeværdige børn, som er i samme situation som dem selv, og ved at børnene får mulighed for, at blive støttet i at danne venskaber.